• Typical architecture of Vuon Uom residential area
Typical architecture of Vuon Uom residential area

Kiến trúc

Vuon Uom residential area

Achio Design.
Thiết kế kiến trúc điển hình của Khu Đô Thị Vườn Ươm, Thái Bình .

Thiết kế : Minh Khôi , Trần Thành .
Chủ Nhiệm : KTS. Trần Trung Kiên

Tầng cao trung bình : 3 Tầng 
Năm thiết kế : 2015.
Số lượng căn thiết kế : 125 căn 
Số loại căn thiết kế : 12 mẫu chính ,8 Mẫu phụ.
Một dự án đánh dấu giai đoạn về việc thiết kế tổng thể một khu đô thị với khối lượng lớn và tiến độ gấp nhưng Vẫn yêu cầu đạt được yêu cầu về thẩm mỹ, Công năng và giá thành.

  • Typical architecture of Vuon Uom residential area
  • Typical architecture of Vuon Uom residential area
  • Typical architecture of Vuon Uom residential area
  • Typical architecture of Vuon Uom residential area