• Australia Double storey House
Australia Double storey House

Kiến trúc

Australia Double storey House là kiến trúc điển hình nhà ở của Úc , với chiều cao là 2 tầng và có 4 nếp mái ( giúp thoát nước mưa nhanh hơn ). Công tr

  • Australia Double storey House
  • Australia Double storey House