• Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN

Dự Án

Concept Design : Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN

Chủ đầu tư : Công ty điện tử thương mại và xuất nhập khẩu Hải An

Địa điểm : Đà Nẵng

Thiết kế : Achio Design 

Khách sạn được thiết kế với điện tích 677,9 m2 có 26 tầng và 2 tầng hầm . Khách sạn được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp các không gian xanh đem lại sự thoải mái, tiện nghi cho người sử dụng. Công trình gồm 5 loại phòng chính :  Stanard 1 ( 29 m2 ), Standard 2 ( 25 m2 ), Douplex ( 32m2 ), Suite ( 66 m2 ), Penhouse ( 132m2 ) . Tổng là 171 phòng

 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN
 • Euphoria 5 Stars Hotel - Đà Nẵng, VN