• LandScape Design for Military Medical College
LandScape Design for Military Medical College

Cảnh quan

Thiết kế cảnh quan trường Trung cấp Quân Y 1

Dự án ở Phường Sơn Lộc - Thị xã Sơn Tây - Hà Nội. Chủ đầu tư yều cầu phải tạo ra một không gian cây xanh mang tính hiện đại và tiện nghi. Sau khi nghiên cứu chúng tôi đã tìm thấy một số giải pháp :

- Bổ sung các khoảng không gian xanh về mặt chất lượng, số lượng cho nhưng không gian cần thiết.

- Cải tạo các không gian  vui chơi hoạt động tập thể, cộng đồng cho sinh viên. Bổ sung khán đài cho khu vui chơi .

- Giảm bớt tiếng ồn từ sân bóng ảnh hưởng đến khu hành chính.

 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College
 • LandScape Design for Military Medical College